И Чинг Оракул

Открийте дали номерът ви е щастлив с помощта на И Чинг Оракула

или се посъветвайте с него по всякакви въпроси.


Loading…

Триграмите са „строителните блокчета“ на системата за гадаенеИ чинг„. Според китайската философия всичко във вселената е направено или от ян, или от ин, или от комбинация между тези две сили. По същия начин триграмите са създадени от ин и ян. Те представляват осем изображения от три линии, които са ключът към създаването и интерпретирането на хексаграмите.

За да направите триграма или хексаграма, състояща се от 3 или 6 ян и ин, вземете последните шест цифри /от Вашият телефонен номер , кредитна или лична карта/.

Всяко четно число отбелязвате с прекъсната линия, а всяко нечетно число с непрекъсната линия. Така например, ако вашите последни 6 цифри са 556 823, то вашият хексаграм ще изглежда така:

41. Сун – Намаляване
3 – непрекъсната линия;
2 – прекъсната линия;
8 – прекъсната линия;
6 – прекъсната линия;
5 – непрекъсната линия;
5 – непрекъсната линия.

В този случай хексаграмът, който търсим е под №41, сега остава само да го  открием в таблицата по-надолу и да кликнем върху него.

Индивидуално гадаене на съдбата с помощта на И Чинг

И Чинг може да се превърне във вашият личен оракул. Използвайте един от двата метода по Ваше усмотрение. И двата метода са уникални,  защото нямат никакви недостатъци и ще отговорят на всички вълнуващи Ви и съдбовни за Вас въпроси.

Първи метод:

Сеансът започва с мислено формулиране на въпроса, който ви вълнува най-силно и чийто отговор очаквате от “И Чинг Оракула”.  После шест пъти поред подхвърляте три монети, за да получите шест линии и да съставите хексаграмата. Ако две или всичките три монети паднат на “ЕЗИ”, прокарайте прекъсната линия; ако две или всичките три покажат “ТУРА” (с герб нагоре), прокарайте непрекъсната линия.

Линиите разполагайте една над друга, като започнете отдолу нагоре. След като сте съставили хексаграмата си, трябва да я намерите  в таблицата по-надолу и да кликнете върху нея, за да видите тълкуването на Оракула.

Втори метод:


Get Adobe Flash player

Изчистете напълно съзнанието си и се концентрирайте върху въпроса, който най-силно Ви вълнува в момента. Когато решите, че сте готови, натиснете бутона стоп. В синьото квадратче ще видите името и номера на Вашият хексаграм. Открийте го в таблицата по-надолу и кликнете върху него, за да видите тълкуването на Оракула.

Хексаграми

1

1. Чиен – Съзидателното
43

43. Куй – Пробив (Решимост)
14

14. Та Ю – Притежание в излишък
34

34. Та Чуан – Силата на Голямото
9

9. Сяо Чу – Подчиняващата сила на малкото
5

5. Сю – Изчакване (Подхранване)
26

26. Та Чу – Подчиняващата сила на Голямото
11

11. Тай – Мир
10

10. Лю – Стъпване (поведението)
58

58. Туй – Радостното (Езеро)
38

38. Куй – Противопоставяне
54

54. Куей-мей – Бракът на девойката
61

61. Хун Фу – Вътрешната истина
60

60. Чи – Ограничение
41

41. Сун – Намаляване
19

19. Лин – Подход
13

13. Тун Джън – Приятелство между хората
49

49. Ко – Революция (Възобновяване)
30

30. Ли – Вкопчване, Пламък
55

55. Фън – Изобилие (Пълнота)
37

37. Дзя Дзън – Семейството (Кланът)
63

63. Чи Чи – След завършване
22

22. Пъ И – Изящество
36

36. Минг И – Затъмняване
25

25. Ву Уан – Невинност (Неочакваното)
17

17. Суй – Следване
21

21. Шин Хо – Отхапване
51

51. Чен – Възбуждащото (Тътен, Гръм)
42

42. И – Нарастване
3

3. Чун – Бездънното (Трудности в началото)
27

27. И – Ъгълчетата на устата (Подхранване)
24

24. Фу – Завръщане (Повратна точка)
44

44. Гу – Очакване за Среща
28

28. Та Куо – Превъзходството на Голямото
50

50. Тинг – Котелът
32

32. Хън – Продължителност
57

57. Сун – Нежното (Проникващото, Вятър)
48

48. Дзин – Кладенецът
18

18. Гу – Работа върху съсипаното (Упадък)
46

46. Шен – Избутване нагоре
6

6. Сун – Конфликт
47

47. Кун – Потисничество (Изтощение)
64

64. Уей Чи – Преди Завършване
40

40. Си – Избавление
59

59. Хуан – Разпръсване (Разтваряне)
29

29. Кан – Бездънното (Вода)
4

4. Мън – Младежка глупост
7

7. Шъ – Войската
33

33. Тун – Отстъпление
31

31. Хсиян – Влияние (Присъединяване)
56

56. Лу – Скитникът
62

62. Сяо Куо –  Превъзходството на Малкото
53

53. Чиен – Развитие (Постепенен напредък)
39

39. Чиен – Препятствия
52

52. Кен – Застой, Планина
15

15. Цян – Скромност
12

12. Би – Застой (бездействие)
45

45. Цу – Събиране заедно (Струпване)
35

35. Чин – Прогрес
16

16. Ю – Ентусиазъм
20

20. Гуан – Размишление (оглед)
8

8. Пи – Общност (Съюз)
23

23. Бао – Разпадане
2

2. Кун – Приемащото

3 Comments

  1. Sonya 20.11.2013

    Vrazkata mi s Varban kak shte se razvie

  2. oracle 20.11.2013

    И Чинг оракула е личен тълкувател. Без Вашето лично участие няма как да стане. Прочете внимателно всичко, което трябва да направите, за да откриете отговора на въпроса си.

  3. Alexandrina Burilkova 21.11.2014

    🙂